Tájékoztató - B kategória

1. Képző szerv neve, címe:
Lovas Miklós magán autós-motoros iskola
2051 Biatorbágy, Meggyfa u. 38.
Tel: 06-20-9122-499
E-mail cím: info@lovasautosiskola.hu
Honlap cím: www.lovasautosiskola.hu
Engedély száma: 13-206/2001
FAR nyilvántartási szám: 4617212

Engedély száma: 13-206/2001

2. Cégforma: egyéni vállalkozás

3. Vállalkozói engedély száma: : ES-022169

4. Iskolavezető neve: Lovas Miklós    Tel: 06-20-9122-499  E-mail cím: info@lovasautosiskola.hu

5. Ügyfélszolgálat címe időpontja:

Budapest
XI. ker. Bartók Béla út 152/c   
Tel: 06-20-9122-499
Kedd: 14:00 - 16:30
Péntek: 12:30 - 15:00

Biatorbágy Karinthy F. utca  4.
Tel: 06-20-9122-499
Hétfő: 18:30 - 20:00 
Szerda: 18:30 - 20:00

Illetve telefonon egyeztetett időben.


6. Telephely: 2051 Biatorbágy, Karinthy F. utca 4
                      Tel: 06-23-311-256
7. Tanfolyamra való felvétel módja:

8. Előírt alkalmassági vizsgálatok:

9. Tanfolyamra történő felvétel és vizsgára bocsátás feltételei:

   Vizsgára bocsátás feltételei:

 Az elsősegély nyújtási ismeretekből tanfolyamra és a vizsgára jelentkezés a Vöröskereszt szervezésében történik.
Elsősegélynyújtás ismeretek vizsga alól felmentést kapnak: az orvostudományi egyetemeken szerzett orvosi, gyógyszerészi, az állatorvos-tudományi egyetemen szertett állatorvosi, védőnői, diatetikusi, mentőtiszti, gyógytornász, egészségügyi szakoktatói, diplomás ápolói oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők, közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, egészségügyi szakközépiskolát végzettek.

10. Elméleti tanórák (kötelező óraszám: 28 óra) Tantárgyak: Közlekedési ismeretek (18 óra), szerkezeti és üzemeltetési ismeretek (4 óra), járművezetés elmélete (6 óra). Az összes óraszám 28 óra. Elméleti tanórák időtartama: 45 perc. 
 
E-learning (távoktatás) díja 35 000 FT

E-learning + elsősegély díja 40 000 Ft

11. A gyakorlati képzés OPEL ASTRA személygépkocsin történik.
Kötelező minimum gyakorlati tanórák 30 óra (Gyakorlati tanórák időtartama: 50 perc)
Járműkezelési              9 óra
Városi vezetés            14 óra
Országúti vezetés         4 óra
Éjszakai vezetés           2 óra
Forgalmi vizsga           60 perc
Összesen:                   30 óra
              
GYAKORLATI TANÓRÁK DÍJA: 7000 Ft/ óra (210 000 Ft/ 30 óra) 
                                                                     
12. Az elméleti hiányzást pótfoglalkozáson pótolni kell, ennek pótóradíja 2000 Ft/ó.
      
13. Tandíj befizetésének módja:

14. Mentesítés feltételei: Elmélet alól felmentés nem adható (kivétel: siketek, mozgáskorlátozottak).  Automatikusan működtetett   tengelykapcsolóval, illetőleg sebességváltóval felszerelt jármű vezetésére korlátozott vezetői engedélyét hagyományosan működtetett erőátvitelű jármű vezetésére terjeszti ki    
A mentesített tanulók felkészítésében a képzőszerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint működik közre.

15. A tanuló áthelyezése: Tanuló számára ügyfélfogadás keretében a 3. munkanapon kiállítja a KÉPZÉSI IGAZOLÁS  formanyomtatványt, melyből egy példány az iskolavezetőnél marad, két példányt átad a Tanuló számára, amivel már az új képzőszervnél jelentkezik tanulmányainak folytatására.
A fel nem használt tandíjat visszafizetjük.

16. Oktatási helyszínek címe: Elméleti oktatás helye:
Budapest XI. ker. Bartók Béla út 152/c
Biatorbágyi Általános Iskola
Karinthy F. u. 4.
Tanpálya: Budapest, XI. ker. Budaörsi út Virágpiac területe
KRESZ vizsga helye: Budapest, XI. ker. Petzvál József utca

17. Pótórák igénylésének módja: szóban, befizetés; készpénz vagy átutalás.

18Engedélyező Hatóság:
ITM; Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedési Hatóság
cím: 1082 Budapest Vajdahunyad utca 45.
telefon:  06-1-814-1818  e-mail cím:ugyfelszolgalat@itm.gov.hu
Közvetlen szakmai felügyeleti szerv:
KAV; Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont 
cím: 1119 Budapest Petzvál József utca 39.
telefon: 06-1-373-3030
e-mail: kepzesvizsga@kavk.hu                    
      

19. A tanuló jogai és kötelezettségei:

Oktató és gépjármű választási lehetőség. Ha a tanuló a vezetési gyakorlaton a megbeszélt időpontban nem tud megjelenni, azt az oktatónak legalább 24 órával előtte köteles bejelenteni. Amennyiben ezt nem teszi meg, úgy a tandíjat köteles kifizetni. Az oktató a vezetési gyakorlat helyszínén 20 percet köteles várakozni. Ha a foglalkozáson az oktató a tervezett időpontban nem jelenik meg, úgy a tanuló 20 perc várakozás után távozhat. Ebben az esetben a tanuló tandíjat nem fizet, az oktató köteles az elmaradt órát pótolni. Amennyiben nem alakul ki megfelelő kapcsolat az oktatóval, a tanuló másik oktatót kérhet, mely kérésével forduljon az iskolavezetőhöz.
Személyazonosságát érvényes személyi igazolvánnyal, vagy a személyazonosításra szolgáló egyéb, érvényes okmánnyal (útlevéllel) és lakcímkártyával igazolhatja.
Amennyiben az orvos vizsgálata során korlátozást ír elő (szemüveg vagy kontaktlencse), a tanuló köteles mind a vezetés, mind a vizsgák során tartalék szemüveget , vagy kontaktlencsét magával hordani.
Amennyiben szemüveg vagy kontaktlencse hiány miatt a vizsga nem tartható meg, az anyagi felelősség a tanulót terheli. Amennyiben már rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel, vagy
Amennyiben már rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel, vagy vizsgaigazolással, a vizsgák alkalmával azt köteles a vizsgabiztosnak bemutatni.
Sikertelen forgalmi vizsga után 4+1 gyakorlati óra teljesítése kötelező, anyagi terheit a Tanuló viseli.

20. Vizsgadíjak befizetésének módja:
 Vizsgadíjak:
Közlekedési ismeretek: 4600  Ft                     
Forgalomi vizsga          11000 Ft

A vizsgadíjakat a tanuló az esedékes vizsga előtt– min. 6 nappal – az autósiskolához készpénzben befizeti.

21. Vezetői engedély kiadása:

 

22. A képzőszerv tevékenységét jellemző statisztikai mutatók

Átlagos Képzési Óraszám :
2021. 1. negyedév: nincs adat
2021. 2. negyedév: 110,9%
2021. 3. negyedév: nincs adat
2021. 4. negyedév: nincs adat

Vizsga Sikerességi Mutató:
2021. 1. negyedév: Elmélet: 50%; Forgalom: 80%
2021. 2. negyedév: Elmélet: 61,54%; Forgalom: nincs adat
2021. 3. negyedév: Elmélet: 61,54%; Forgalom: 75%
2021. 4. negyedév: Elmélet: nincs adat; Forgalom: nincs adat

Átlagos Képzési Költség:
2021. 1. negyedév: 265 000 Ft
2021. 2. negyedév: 260 000 Ft
2021. 3. negyedév: 274 000 Ft
2021. 4. negyedév: nincs adat