Tájékoztató - A1 kategória


Nemzetközi kategória. Olyan kétkerekű motorkerékpár,
amelyet 125 cm3-t meg nem haladó lökettérfogatú
és legfeljebb 11 kW teljesítményű motor hajt.

1. Képző szerv neve, címe:
Lovas Miklós magán autós-motoros iskola
2051 Biatorbágy, Meggyfa u. 38.
Tel: 06-20-9122-499
E-mail cím:  info@lovasautosiskola.hu
Honlap cím: www.lovasautosiskola.hu
Engedély száma: 13-206/2001
FAR nyilvántartási szám: 4617212

2. Cégforma: egyéni vállalkozás

3. Vállalkozói engedély száma: ES-022169

4. Iskolavezető neve: Lovas Miklós  Tel: 06-20-9122-499  E-mail cím:  info@lovasautosiskola.hu

 

5. Ügyfélszolgálat címe időpontja:

Budapest
XI. ker. Bartók Béla út 152/c   
Tel: 06-20-9122-499
Kedd: 14:00 - 16:30
Péntek: 12:30 - 15:00

Biatorbágy Karinthy F. utca  4.
Tel: 06-20-9122-499
Hétfő: 18:30 - 20:00 
Szerda: 18:30 - 20:00

Illetve telefonon egyeztetett időben.

    
6. Telephely: 2051 Biatorbágy, Karinthy F. utca 4
                 
7. Tanfolyamra való felvétel módja:

8. Előírt alkalmassági vizsgálatok:

9. Tanfolyamra történő felvétel és vizsgára bocsátás feltételei:

A személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti-, vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példányával, külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, / a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott

    Vizsgára bocsátás feltételei:

Elsősegély nyújtási ismeretekből a vizsgáztatás és a vizsgára jelentkezés a vöröskereszt szervezésében történik.
Elsősegélynyújtás ismeretek vizsga alól felmentést kapnak: az orvostudományi egyetemeken szerzett orvosi, gyógyszerészi, az állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi, védőnői, diatetikusi, mentőtiszti, gyógytornász, egészségügyi szakoktatói, diplomás ápolói oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők, közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, egészségügyi szakközépiskolát végzettek.

10. Elméleti tanórák (kötelező óraszám: 22 óra) Tantárgyak: Közlekedési ismeretek (16 óra), szerkezeti és üzemeltetési ismeretek (2 óra), járművezetés elmélete (4 óra). Az összes óraszám 22 óra.       Elméleti tanórák időtartama: 45 perc.
Elméleti tanfolyam díja: 35 000 Ft
E-learning (távoktatás) díja: 35 000 Ft
„B” kategoriás vezetői engedéllyel 3 óra elmélet díja 25 000 Ft.  
Gyakorlati oktatás:  11 000 Ft /óra  3 óra 33 000 Ft 

11. A gyakorlati képzés:
Választható motorkerékpár: Daelmi VS 125
Gyakorlati tanórák (Gyakorlati tanórák időtartama: 50 perc)
Kötelező minimum óraszám 16 óra
 „B” kategóriás vezetői engedéllyel 2 óra
Járműkezelési (rutin) 6 óra
Járműkezelési vizsga 20 perc
Városi vezetés 8 óra
Országúti vezetés 2 óra
Éjszakai vezetés - óra
Forgalmi vizsga 50 perc
Összesen 17 óra

GYAKORLATI TANÓRÁK DÍJA: 10 000  Ft/óra  170 000 Ft /17 óra

A képzésben közreműködő szakoktató a tanulótól díj vagy ellenszolgáltatás átvételére nem jogosult. A képző szervnek számla ellenében megfizetett képzési költség minden képzéssel kapcsolatos díjat tartalmaz.

Saját motor használatának feltételei:
Amennyiben megfelel a kategória előírásainak, úgy  a saját motor is használható az oktatás közben illetve a vizsgán. A tandíjból kedvezményt nem tudunk adni.

12. Az elméleti hiányzást az elméleti tanfolyam végéig pótfoglalkozáson pótolni kell, ennek
pótóradíja 2000 Ft.
      
13. Tandíj befizetésének módja:

14. Mentesítés feltételei: Elmélet alól felmentés nem adható (kivétel: siketek, mozgáskorlátozottak). A mentesített tanulók felkészítésében a képzőszerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint működik közre.                                                               

15. A tanuló áthelyezése: Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja a tanulmányit folytatni, a tanuló-áthelyezőt 3 napon belül a tanulónak kiadjuk. A fel nem használt tandíjat visszafizetjük.

16. Oktatási helyszínek címe: Elméleti oktatás helye:
Biatorbágyi Általános Iskola 
Biatorbágy Karinthy F. u. 4.
Tanpálya:  Budapest, XI. ker. Budaörsi út Virágpiac területe
KRESZ vizsga helye: Budapest XI ker. Petzvál József utca

17. Pótórák igénylésének módja: szóban, befizetés; készpénz vagy átutalás

18Engedélyező Hatóság:
Építési és Közlekedési Minisztérium Közlekedési Hatóság
cím: 1054 Budapest Alkotmány u 5.
telefon:  06-1-814-1818
e-mail cím: info@ebm.gov.hu
Közvetlen szakmai felügyeleti szerv:
KAV; Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont 
cím: 1119 Budapest Petzvál József utca 39.
telefon: 06-1-373-3030 e-mail: kepzesvizsga@kavk.hu                 

19. A tanuló jogai és kötelezettségei:

Oktató és gépjármű választási lehetőség. Ha a tanuló a vezetési gyakorlaton a megbeszélt időpontban nem tud megjelenni, azt az oktatónak legalább 24 órával előtte köteles bejelenteni. Amennyiben ezt nem teszi meg, úgy a tandíjat köteles kifizetni. Az oktató a vezetési gyakorlat helyszínén 20 percet köteles várakozni. Ha a foglalkozáson az oktató a tervezett időpontban nem jelenik meg, úgy a tanuló 20 perc várakozás után távozhat. Ebben az esetben a tanuló tandíjat nem fizet, az oktató köteles az elmaradt órát pótolni. Amennyiben nem alakul ki megfelelő kapcsolat az oktatóval, a tanuló másik oktatót kérhet, mely kérésével forduljon az iskolavezetőhöz.
A gyakorlati órákra és vizsgára személyi igazolványát (amennyiben van vezetői) magánál tartani
A gyakorlati órákon úgy megjelenni, hogy sem alkohol sem kábítószer sem egyéb bódítószer nem található. Amennyiben az oktató ennek jelét látja az oktató a foglalkozást nem kezdi meg, az elmaradt foglalkozás költségeit a Tanuló viseli.
Amennyiben az orvos vizsgálata során korlátozást ír elő (szemüveg vagy kontaktlencse), a tanuló köteles mind a vezetés, mind a vizsgák során tartalék szemüveget , vagy kontaktlencsét magával hordani. Amennyiben szemüveg vagy kontaktlencse hiány miatt a vizsga nem tartható meg, az anyagi felelősség a tanulót terheli. Amennyiben már rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel, vagy vizsgaigazolással, a vizsgák alkalmával azt köteles a vizsgabiztosnak bemutatni

 

20. Vizsgadíjak befizetésének módja:
Vizsgadíjak:
Közlekedési ismerete                     4600 Ft
Járműkezelés (rutin)                     4700 Ft 
Forgalom                                  11 000 Ft
A vizsgadíjakat a tanuló az esedékes vizsga előtt min. 6 nappal – az autósiskolához készpénzben befizeti.

                                                                                                                                                                                    
21.  Vezetőengedély kiadása:

A motoros oktatásra vonatkozó külön rendelkezések:
A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM Együttes Rendelet 1. számú függelékének III. részében meghatározásra kerül a közúti közlekedésben résztvevő „vezető” fogalma: Vezető: az a személy, aki az úton járművet vezet, vagy állatot hajt (vezet).                                           
A segédmotoros kerékpárt és a kerékpárt toló személy nem minősül vezetőnek. A gépkocsivezetés oktatása és az azt követő gyakorlati vizsga során vezetőnek az oktató minősül. A motorkerékpár vezetés oktatás során tehát – a szakoktató közvetlen beavatkozási lehetőségének hiánya miatt – a tanuló minősül vezetőnek, annak minden joghatásával.

22. A képzőszerv tevékenységét jellemző statisztikai mutatók

Átlagos Képzési Óraszám :
2024. 1. negyedév: nincs adat
2024. 2. negyedév: nincs adat
2024. 3. negyedév: nincs adat
2024. 4. negyedév: nincs adat

Vizsga Sikerességi Mutató:
2024. 1. negyedév: Elmélet: nincs adat; Forgalom: nincs adat
2024. 2. negyedév: Elmélet: nincs adat; Forgalom: nincs adat
2024. 3. negyedév: Elmélet: nincs adat; Forgalom: nincs adat
2024. 4. negyedév: Elmélet: nincs adat; Forgalom: nincs adat

Átlagos Képzési Költség:
2024. 1. negyedév: 248 500 Ft
2024. 2. negyedév: nincs adat
2024. 3. negyedév: nincs adat
2024. 4. negyedév: nincs adat