Tájékoztató - A kategória

1. Képző szerv neve, címe:

Lovas Miklós magán autós-motoros iskola
2051 Biatorbágy, Meggyfa u. 38.
Tel: 06-20-9122-499
E-mail cím:  info@lovasautosiskola.hu
Honlap cím: www.lovasautosiskola.hu
Engedély száma: 13-206/2001
FAR nyilvántartási szám: 4617212

2. Cégforma: egyéni vállalkozás

3. Vállalkozói engedély száma: ES-022169

4. Iskolavezető neve:
Lovas Miklós   Tel: 06-20-9122-499  
E-mail cím:  info@lovasautosiskola.hu

5. Ügyfélszolgálat címe időpontja:

Budapest
XI. ker. Bartók Béla út 152/c   
Tel: 06-20-9122-499
Kedd: 14:00 - 16:30
Péntek: 12:30 - 15:00

Biatorbágy Karinthy F. utca  4.
Tel: 06-20-9122-499
Hétfő: 18:30 - 20:00 
Szerda: 18:30 - 20:00

Illetve telefonon egyeztetett időben.

6. Telephely: 2051 Biatorbágy, Karinthy F. utca 4
                

7. Tanfolyamra való felvétel módja

8. Előírt alkalmassági vizsgálatok:

9. Tanfolyamra történő felvétel és vizsgára bocsátás feltételei:

A személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti-, vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példányával, külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti
okmánnyal és annak hiteles fordításával, / a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott

   Vizsgára bocsátás feltételei:

A jogszabályban a vezetői engedély kiadásának feltételéül előírt életkort betöltötte.

Az elsősegély nyújtási ismeretekből a vizsgáztatás és a vizsgára jelentkezés Vöröskereszt szervezésében történik.


Elsősegélynyújtás ismeretek vizsga alól felmentést kapnak: az orvostudományi egyetemeken szerzett orvosi, gyógyszerészi, az állatorvos-tudományi egyetemen szertett állatorvosi, védőnői, diatetikusi, mentőtiszti, gyógytornász, egészségügyi szakoktatói, diplomás ápolói oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők, közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, egészségügyi szakközépiskolát végzettek.

10. Elméleti tanórák (kötelező óraszám: 22 óra) Tantárgyak: Közlekedési ismeretek (16 óra), szerkezeti és üzemeltetési ismeretek (2 óra), járművezetés elmélete (4 óra). Az összes óraszám 22 óra.      Elméleti tanórák időtartama: 45 perc.
Elméleti tanfolyam díja: 20 000 Ft
E-learning (távoktatás) díja 20 000 FT

11. A gyakorlati képzés
Választható motorkerékpár: Yamaha  FZS 600
Gyakorlati tanórák (Gyakorlati tanórák időtartama: 50 perc)
Kötelező minimum óraszám 26 óra
Járműkezelési (rutin) 10 óra
Járműkezelési vizsga 20 perc
Városi vezetés 11 óra
Országúti vezetés 5 óra (80 km)
Éjszakai vezetés - óra
Forgalmi vizsga 50 perc
Összesen: 27 óra

GYAKORLATI TANÓRÁK DÍJA: 8000 Ft/óra  216 000 Ft/ 27 óra

Saját motor használatának feltételei:
Amennyiben megfelel a kategória elöírásainak, úgy  a saját motort is használhatja az oktatás közben illetve a vizsgán. A tandíjból kedvezményt nem tudunk adni.

12. Az elméleti hiányzást pótfoglalkozáson pótolni kell, ennek pótóradíja 2000 Ft.

13. Tandíj befizetésének módja:

14. Mentesítés feltételei: : Elmélet alól felmentés nem adható (kivétel: siketek, mozgáskorlátozottak)
A mentesített tanulók felkészítésében a képzőszerv a tanulóval kötött külön megállapodás
 szerint működik közre. Mentesül az elméleti tanfolyam és vizsga alól és gyakorlati vizsgára  bocsátható az is, aki „A” kategóriás vizsgához - két évnél nem régebben szerzett - „A2” vagy
„A1” alkategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik és két éven belül „A1” vagy „A2” alkategóriára sikeres elméleti vizsgát tett;

15. A tanuló áthelyezése: Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja a tanulmányit folytatni, a tanuló-áthelyezőt 3 napon belül a tanulónak kiadjuk. A fel nem használt tandíjat visszafizetjük.

16. Oktatási helyszínek címe: Elméleti oktatás helye:
Budapest XI. ker. Bartók Béla út 152/c
Biatorbágyi Általános Iskola Karinthy F. u. 4.
Tanpálya: Budapest, XI. ker. Budaörsi út Virágpiac területe

KRESZ vizsga helye: Budapest, XI. ker. Petzvál József utca

17. Pótórák igénylésének módja: szóban, befizetés; készpénz vagy átutalás

18Engedélyező Hatóság:
ITM; Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedési Hatóság
cím: 1082 Budapest Vajdahunyad utca 45.
telefon:  06-1-814-1818  e-mail:ugyfelszolgalat@itm.gov.hu
Közvetlen szakmai felügyeleti szerv:
KAV; Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont 
cím:1119 Budapest Petzvál József utca 39.
telefon: 06-1-141-800    email: kepzesvizsga@kavk.hu                    

19. A tanuló jogai és kötelezettségei:

Oktató és gépjármű választási lehetőség. Ha a tanuló a vezetési gyakorlaton a megbeszélt időpontban nem tud megjelenni, azt az oktatónak legalább 24 órával előtte köteles bejelenteni. Az oktató a vezetési gyakorlat helyszínén 20 percet köteles várakozni. Ha a foglalkozáson az oktató a tervezett időpontban nem jelenik meg, úgy a tanuló 20 perc várakozás után távozhat. Ebben az esetben a tanuló tandíjat nem fizet, az oktató köteles az elmaradt órát pótolni. Amennyiben nem alakul ki megfelelő kapcsolat az oktatóval, a tanuló másik oktatót kérhet, mely kérésével forduljon az iskolavezetőhöz.
A gyakorlati órákra és vizsgára személyi igazolványát (amennyiben van vezetői engedélyét) magánál tartani
A gyakorlati órákon úgy megjelenni, hogy sem alkohol sem kábítószer sem egyéb bódítószer nem található. Amennyiben az oktató ennek jelét látja az oktató a foglalkozást nem kezdi meg, az elmaradt foglalkozás költségeit a Tanuló viseli.
Amennyiben az orvos vizsgálata során korlátozást ír elő (szemüveg vagy kontaktlencse), a tanuló köteles mind a vezetés, mind a vizsgák során tartalék szemüveget , vagy kontaktlencsét magával hordani. Amennyiben szemüveg vagy kontaktlencse hiány miatt a vizsga nem tartható meg, az anyagi felelősség a tanulót terheli. Amennyiben már rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel, vagy vizsgaigazolással, a vizsgák alkalmával azt köteles a vizsgabiztosnak bemutatni

20. Vizsgadíjak befizetésének módja:
 Vizsgadíjak:          Közlekedési ismeretek:              4600  Ft
                              Járműkezelés (rutin)                4700  Ft
                              Forgalom                               11000 Ft

A vizsgadíjakat a tanuló az esedékes vizsga előtt –min. 6 nappal– az autósiskolához készpénzben befizeti.

21. Vezetői engedély kiadása:

A motoros oktatásra vonatkozó külön rendelkezések:
A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM Együttes Rendelet 1. számú függelékének III. részében meghatározásra kerül a közúti közlekedésben résztvevő „vezető” fogalma: Vezető: az a személy, aki az úton járművet vezet, vagy állatot hajt (vezet). A segédmotoros kerékpárt és a kerékpárt toló személy nem minősül vezetőnek. A gépkocsivezetés oktatása és az azt követő gyakorlati vizsga során vezetőnek az oktató minősül. A motorkerékpár vezetés oktatás során tehát – a szakoktató közvetlen beavatkozási lehetőségének hiánya miatt – a tanuló minősül vezetőnek, annak minden joghatásával.

 

22. A képzőszerv tevékenységét jellemző statisztikai mutatók

Átlagos Képzési Óraszám :
2021. 1. negyedév: nincs adat
2021. 2. negyedév: nincs adat
2021. 3. negyedév: nincs adat
2021. 4. negyedév: nincs adat

Vizsga Sikerességi Mutató:
2021. 1. negyedév: Elmélet: nincs adat; Forgalom: nincs adat
2021. 2. negyedév: Elmélet: nincs adat; Forgalom: nincs adat
2021. 3. negyedév: Elmélet: nincs adat; Forgalom: nincs adat
2021. 4. negyedév: Elmélet: nincs adat; Forgalom: nincs adat

Átlagos Képzési Költség:
2021. 1. negyedév: 202 300 Ft
2021. 2. negyedév: 215 800 Ft 
2021. 3. negyedév: 218 000 Ft
2021. 4. negyedév: nincs adat