Tájékoztató - B kategória

1. Képző szerv neve, címe
2. Cégforma
3. Vállalkozói engedély száma
4. Iskolavezető neve
5. Ügyfélszolgálat címe időpontja
6. Telephely
7. Tanfolyamra való felvétel módja
8. Előírt alkalmassági vizsgálatok
9.1. Tanfolyamra történő felvétel feltételei
9.2. Vizsgára bocsátás feltételei
10. Elméleti tanórák
11. A gyakorlati képzés
12. Az elméleti hiányzás
13. Tandíj befizetésének módja
14. Mentesítés feltételei
15. A tanuló áthelyezése
16. Oktatási helyszínek címe
17.  Pótórák igénylésének módja
18.  Közvetlen szakmai felügyeleti szerv
19. A tanuló jogai és kötelezettségei
20. Vizsgadíjak befizetésének módja
21. Vezetői engedély kiadása
22. A képzőszerv tevékenységét jellemző statisztikai mutatók


1. Képző szerv neve, címe

Lovas Miklós magán autós-motoros iskola
2051 Biatorbágy, Meggyfa u. 38.
Tel: 06-20-9122-499
info@lovasautosiskola.hu
www.lovasautosiskola.hu

Engedély száma: KF/674/1/2006


2. Cégforma

Egyéni vállalkozás.


3. Vállalkozói engedély száma

ES-02216


4. Iskolavezető neve

Lovas Miklós


5. Ügyfélszolgálat címe időpontja

Budapest XI. ker. Bartók Béla út 152/c
Kedd 17-19:30 óráig
Péntek 13:30-16 óráig
Biatorbágy Karinthy F. utca 4
Hétfő: 17-20 óráig
Illetve telefonon egyeztetett időben


6. Telephely

2051 Biatorbágy, Karinthy F. utca 4
Tel: 06-23-311-256


7. Tanfolyamra való felvétel módja

Jelentkezési lap kitöltése, átadása.


8. Előírt alkalmassági vizsgálatok

Egészségügyi alkalmasságról (Eü. I. csoport) szóló igazolást  a háziorvos állítja ki.
Amennyiben már van vezetői engedélye, úgy elegendő a vezetői engedély minden oldaláról készült fénymásolatot csatolni, amit az eredetiről hitelesítünk.


9.1. Tanfolyamra történő felvétel feltételei


9.2. Vizsgára bocsátás feltételei


10. Elméleti tanórák

Kötelező óraszám: 28 óra
Tantárgyak: Közlekedési ismeretek (18 óra), szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
(4 óra), járművezetés elmélete (6 óra). Az összes óraszám 28 óra. Elméleti tanórák időtartama: 45 perc.

Elméleti tanfolyam díja: 30 000 Ft
E-learning (távoktatás) díja: 30 000 Ft


11. A gyakorlati képzés

OPEL ASTRA személygépkocsin történik.
Kötelező gyakorlati tanórák száma: 30 óra
(Gyakorlati tanórák időtartama: 50 perc)
Járműkezelési (rutin)    9 óra
Járműkezelési vizsga 20 perc
Városi vezetés              14 óra
Országúti vezetés          4 óra (160 km)
Éjszakai vezetés            2 óra
Forgalmi vizsga            60 perc
Összesen                       27 óra

GYAKORLATI TANÓRÁK DÍJA: 4800 Ft/ óra (144 000 Ft/30 óra)
Pótóra: 4800 Ft/óra


12. Az elméleti hiányzás

Az elméleti hiányzást az elméleti tanfolyam végéig pótfoglalkozáson pótolni kell, ennek pótóradíja 2 000 Ft.


13. Tandíj befizetésének módja


14. Mentesítés feltételei

Elmélet alól felmentés nem adható (kivétel: siketek, mozgáskorlátozottak,
a magyar nyelvet nem beszélő jelentkező).
A mentesített tanulók felkészítésében a képzőszerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint működik közre.


15. A tanuló áthelyezése

Tanuló számára ügyfélfogadás keretében a 3. munkanapon kiállítja a KÉPZÉSI IGAZOLÁS formanyomtatványt, melyből egy példány az iskolavezetőnél marad, két példányt átad a Tanuló számára, amivel már az új képzőszervnél jelentkezik tanulmányainak folytatására. A fel nem használt tandíjat visszafizetjük.


16. Oktatási helyszínek címe

Elméleti oktatás helye:
Biatorbágyi Általános Iskola (torbágyi épülete), Karinthy F. u. 4.
Budapest XI. ker. Bartók Béla út 152/c
Tanpálya:  Budapest, XI. ker. Budaörsi út Virágpiac területe
KRESZ vizsga helye: Budapest XI. ker. Petzvál József utca


17.  Pótórák igénylésének módja

Szóban, befizetés: készpénz vagy átutalás.


18.  Közvetlen szakmai felügyeleti szerv

A képzés felügyeletét ellátó közlekedési hatóság címe:
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes
Államtitkárság Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály
H-1440, Budapest, Pf. 1.
+36-1-814-1814


19. A tanuló jogai és kötelezettségei

Oktató és gépjármű választási lehetőség. Ha a tanuló a vezetési gyakorlaton a megbeszélt időpontban nem tud megjelenni, azt az oktatónak legalább 24 órával
előtte köteles bejelenteni. Az oktató a vezetési gyakorlat helyszínén 20 percet köteles várakozni. Ha a foglalkozáson az oktató a tervezett időpontban nem jelenik meg,
úgy a tanuló 20 perc várakozás után távozhat. Ebben az esetben a tanuló tandíjat
nem fizet, az oktató köteles az elmaradt órát pótolni. Amennyiben nem alakul ki megfelelő kapcsolat az oktatóval, a tanuló másik oktatót kérhet, mely kérésével forduljon az iskolavezetőhöz.
Személyazonosságát érvényes személyi igazolvánnyal, lakcímkártyával vagy a személyazonosításra szolgáló egyéb, érvényes okmánnyal (útlevéllel) igazolhatja
Amennyiben az orvos vizsgálata során korlátozást ír elő (szemüveg vagy kontaktlencse), a tanuló köteles mind a vezetés, mind a vizsgák során tartalék szemüveget , vagy kontaktlencsét magával hordani.
Amennyiben szemüveg vagy kontaktlencse hiány miatt a vizsga nem tartható meg,
az anyagi felelősség a tanulót terheli.
Amennyiben már rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel, vagy vizsgaigazolással,
a vizsgák alkalmával azt köteles a vizsgabiztosnak bemutatni.
Sikertelen forgalmi vizsga után 4+1 gyakorlati óra teljesítése kötelező, anyagi terheit
a Tanuló viseli.


20. Vizsgadíjak befizetésének módja

Vizsgadíjak: Közlekedési ismeretek: 4600 Ft
Forgalomi vizsga 11 000 Ft

A vizsgadíjakat a tanuló az esedékes vizsga előtt – min. 6 nappal – az autósiskolához készpénzben befizeti.


21. Vezetői engedély kiadása


22. A képzőszerv tevékenységét jellemző statisztikai mutatók

Átlagos Képzési Óraszám:
2018. 1. negyedév: nincs adat
2018. 2. negyedév: nincs adat
2018. 3. negyedév: nincs adat
2018. 4. negyedév: 131,9% 


Vizsga Sikerességi Mutató:
2018. 1. negyedév: elmélet: 56,53%; forgalom: nincs adat
2018. 2. negyedév: elmélet: 73,91%; forgalom: 75%
2018. 3. negyedév: elmélet: 58,33%; forgalom: 81.82%
2018. 4. negyedév: elmélet: 61,54%; forgalom: 59,09%

Átlagos Képzési Költség:
2018. 1. negyedév: 159 800 Ft
2018. 2. negyedév: 165 400 Ft
2018. 3. negyedév: 176 200 Ft
2018. 4. negyedév: 180 000Ft