Tájékoztató - A1 kategória

1. Képző szerv neve, címe
2. Cégforma
3. Vállalkozói engedély száma
4. Iskolavezető neve
5. Ügyfélszolgálat címe időpontja
6. Telephely
7. Tanfolyamra való felvétel módja
8. Előírt alkalmassági vizsgálatok
9.1. Tanfolyamra történő felvétel feltételei
9.2. Vizsgára bocsátás feltételei
10. Elméleti tanórák
11. A gyakorlati képzés
12. Az elméleti hiányzás
13. Tandíj befizetésének módja
14. Mentesítés feltételei
15. A tanuló áthelyezése
16. Oktatási helyszínek címe
17.  Pótórák igénylésének módja
18.  Közvetlen szakmai felügyeleti szerv
19. A tanuló jogai és kötelezettségei
20. Vizsgadíjak befizetésének módja
21. Vezetői engedély kiadása
22. A képzőszerv tevékenységét jellemző statisztikai mutatók


1. Képző szerv neve, címe

Lovas Miklós magán autós-motoros iskola
2051 Biatorbágy, Meggyfa u. 38.
Tel: 06-20-9122-499
info@lovasautosiskola.hu
www.lovasautosiskola.hu

Engedély száma: KF/674/1/2006


2. Cégforma

Egyéni vállalkozás.


3. Vállalkozói engedély száma

ES-02216


4. Iskolavezető neve

Lovas Miklós


5. Ügyfélszolgálat címe időpontja

Budapest XI. ker. Bartók Béla út 152/c
Kedd 17-19:30 óráig
Péntek 13:30-16 óráig
Biatorbágy Karinthy F. utca 4
Hétfő: 17-20 óráig
Illetve telefonon egyeztetett időben


6. Telephely

2051 Biatorbágy, Karinthy F. utca 4
Tel: 06-23-311-256


7. Tanfolyamra való felvétel módja

Jelentkezési lap kitöltése, átadása.


8. Előírt alkalmassági vizsgálatok

Egészségügyi alkalmasságról (Eü. I. csoport) szóló igazolást  a háziorvos állítja ki.
Amennyiben már van vezetői engedélye, úgy elegendő a vezetői engedély minden oldaláról készült fénymásolatot csatolni, amit az eredetiről hitelesítünk.


9.1. Tanfolyamra történő felvétel feltételei

Tanfolyamra való jelentkezéskor 16. életévénél legfeljebb 6 hónappal fiatalabb.
Minimum 8 általános iskolai bizonyítvány8 általános iskolai bizonyítvány ( bemutatása a
Tanuló eladata a Hatósági vizsga során.)
A személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti-, vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példányával, külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, / a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott.


9.2. Vizsgára bocsátás feltételei


10. Elméleti tanórák

Kötelező óraszám: 22 óra
Tantárgyak: Közlekedési ismeretek (16 óra), szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
(2 óra), járművezetés elmélete (4 óra). Az összes óraszám 22 óra. Elméleti tanórák időtartama: 45 perc.

Elméleti tanfolyam díja: 28 000 Ft
E-learning (távoktatás) díja: 18 000 Ft

„B” kategoriás vezetői engedéllyel 3 óra elmélet díja 15 000 Ft.
Gyakorlati oktatás: 3500 Ft /óra


11. A gyakorlati képzés

Gyakorlati tanórák (Gyakorlati tanórák időtartama: 50 perc)
Kötelező minimum óraszám 16 óra
„B” kategóriás vezetői engedéllyel 2 óra
Járműkezelési (rutin)     6 óra
Járműkezelési vizsga  20 perc
Városi vezetés                8 óra
Országúti vezetés          2 óra (80 km)
Éjszakai vezetés             - óra
Forgalmi vizsga            50 perc
Összesen                       27 óra

GYAKORLATI TANÓRÁK DÍJA: 3500 Ft/óra (59 500 Ft/17 óra)


12. Az elméleti hiányzás

Az elméleti hiányzást az elméleti tanfolyam végéig pótfoglalkozáson pótolni kell, ennek pótóradíja 2 000 Ft.


13. Tandíj befizetésének módja


14. Mentesítés feltételei

Elmélet alól felmentés nem adható (kivétel: siketek, mozgáskorlátozottak).
A mentesített tanulók felkészítésében a képzőszerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint működik közre.


15. A tanuló áthelyezése

A mozgáskorlátozott, a siket tanulót, a magyar nyelvet nem beszélő jelentkező tanulót a képzés elméleti tantárgyainak tantermi foglalkozásain való részvétel alól - kérésére - az iskolavezető mentesíti. A mentesített tanulók felkészítésében a képzőszerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint működik közre.


16. Oktatási helyszínek címe

Elméleti oktatás helye:
Biatorbágyi Általános Iskola (torbágyi épülete), Karinthy F. u. 4.
Budapest XI. ker. Bartók Béla út 152/c
Tanpálya:  Budapest, XI. ker. Budaörsi út Virágpiac területe
KRESZ vizsga helye: Budapest XI. ker. Petzvál József utca


17.  Pótórák igénylésének módja

Szóban, befizetés: készpénz vagy átutalás.


18.  Közvetlen szakmai felügyeleti szerv

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes
Államtitkárság Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály
H-1440, Budapest, Pf. 1.
+36-1-814-1814


19. A tanuló jogai és kötelezettségei

Oktató és gépjármű választási lehetőség. Ha a tanuló a vezetési gyakorlaton a megbeszélt időpontban nem tud megjelenni, azt az oktatónak legalább 24 órával előtte köteles bejelenteni. Az oktató a vezetési gyakorlat helyszínén 20 percet köteles várakozni. Ha a foglalkozáson az oktató a tervezett időpontban nem jelenik meg, úgy a tanuló 20 perc várakozás után távozhat. Ebben az esetben a tanuló tandíjat nem fizet, az oktató köteles az elmaradt órát pótolni. Amennyiben nem alakul ki megfelelő kapcsolat az oktatóval, a tanuló másik oktatót kérhet, mely kérésével forduljon az iskolavezetőhöz.
A gyakorlati órákra és vizsgára személyi igazolványát ( amennyiben van vezetői ) magánál tartani
A gyakorlati órákon úgy megjelenni, hogy sem alkohol sem kábítószer sem egyéb bódítószer nem található. Amennyiben az oktató ennek jelét látja az oktató a foglalkozást nem kezdi meg, az elmaradt foglalkozás költségeit a Tanuló viseli.
Amennyiben az orvos vizsgálata során korlátozást ír elő (szemüveg vagy kontaktlencse), a tanuló köteles mind a vezetés, mind a vizsgák során tartalék szemüveget , vagy kontaktlencsét magával hordani. Amennyiben szemüveg vagy kontaktlencse hiány miatt a vizsga nem tartható meg, az anyagi felelősség a tanulót terheli. Amennyiben már rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel, vagy vizsgaigazolással, a vizsgák alkalmával azt köteles a vizsgabiztosnak bemutatni


20. Vizsgadíjak befizetésének módja

Vizsgadíjak: Közlekedési ismeretek: 4600 Ft
Járműkezelés (rutin): 4700 Ft
Forgalom: 11 000 Ft

A vizsgadíjakat a tanuló az esedékes vizsga előtt – min. 6 nappal – az autósiskolához készpénzben befizeti.


21. Vezetői engedély kiadása


22. A képzőszerv tevékenységét jellemző statisztikai mutatók

Átlagos Képzési Óraszám :
2017. 4. negyedév: nincs adat
2018. 1. negyedév: nincs adat
2018. 2. negyedév: nincs adat
2018. 3. negyedév: nincs adat

Vizsga Sikerességi Mutató:
2017. 4. negyedév: Elmélet: nincs adat; Forgalom: nincs adat
2018. 1. negyedév: Elmélet: nincs adat; Forgalom: nincs adat
2018. 2. negyedév: Elmélet: nincs adat; Forgalom: nincs adat
2018. 3. negyedév: Elmélet: nincs adat; Forgalom: nincs adat

Átlagos Képzési Költség:
2017. 4. negyedév: 76 000 Ft
2018. 1. negyedév: 76 000 Ft
2018. 2. negyedév: 76 000 Ft
2018. 3. negyedév: 76 000 Ft